Functieomschrijving

Directeur bij de Directie Huur- en Technisch Beheer bij de Grondregie van de Stadseigendommen (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen beheert het patrimonium van de Stad, met meer dan 3.200 woningen. Zijn opdracht bestaat uit het beheer en de ontwikkeling van zijn onroerend goed, de uitvoering van het huisvestingsbeleid met inbegrip van het administratief en technisch huurbeheer van het privé-patrimonium (handelszaken, woningen, parkings, terreinen) van de Stad, het afsluiten van exploitatieconcessies, erfpachten, rechten van opstal, …, een actief aankoop- en verkoopbeleid (terreinen, gebouwen) met het oog op de optimalisering van de grondreserves, de heropbouw en de renovatie van de eigen goederen met oog voor duurzame ontwikkeling.

De organisatorische eenheid Huur- en Technisch Beheer staat in voor het coördineren en het administratief en technisch opvolgen wat het beheer en het verzekeren van de optimale operationele staat van het verhuurpatrimo-nium.

Functie

De directeur verwezenlijkt de door de algemene directie vastgelegde doelstellingen. In samenspraak met de algemene directie staat hij/zij in om de coördinatie en de administratieve en technische opvolging van het beheer en het verzekeren van de optimale operationele staat van het verhuurpatrimonium.

Taken:

 • Begrotingsvoorzieningen uitwerken en opvolgen en beoogde objectieven plannen en realiseren
 • Alle verslagen aan het College en aan de Gemeenteraad (NL/FR) opmaken en opvolgen, die betrekking hebben tot de functie en die inherent zijn aan de taken van de organisatorische eenheid of andere missies waarvoor hij/zij verantwoordelijk zou zijn
 • De wetgeving mbt overheidsopdrachten correct toepassen en dit in alle materies die de algemene operationele werking van het departement aanbelangen
 • De bijzondere bestekken opstellen en op technisch en administratief vlak uitvoeren, de administratieve en technische uitvoering van de opdrachten opvolgen
 • De rechtstreekse verantwoordelijkheid alsook de supervisie verzekeren van de beheerders en hun dossiers met betrekking tot de onderhoudswerken (gewone en patrimoniale begroting) en de planning van deze werken (met inbegrip van het begrotingsbeheer)
 • De verantwoordelijkheid en de opvolging verzekeren op zo kort mogelijk termijn, van iedere aanvraag van huurders, betreffende de technische aspecten van de woningbezetting
 • Persoonlijk en voor zijn/haar teams instaan voor een onberispelijke communicatie naar de huurders toe en eveneens voor een optimale interne coördinatie en communicatie
 • Een team van 25 technici en administratieve medewerkers rechtstreeks beheren en een team van 50 arbeiders superviseren

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten
  of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau
 3. Gevorderde kennis hebben van gebouwen (materies/technieken)
 4. Over analytische vaardigheden beschikken met betrekking tot de prioriteitenstelling en het structureren van technische interventies, met geringe of gemiddelde financiële impact (+/- 10.000/jaar)
 5. Ervaring hebben in het domein van renovatie van entiteiten/appartementen
 6. Gevorderde ervaring/kennis hebben inzake overheidsopdrachten

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.544,10 € (minimum)/3.754,79 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van de loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is vrijdag 6 april 2018.

Voor meer informatie wordt u uitgenodigd de informatiebrochure te raadplegen (PDF).

 • Online op:do 1 maart 2018
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]