Arts (M/V/X)

Werkgever

De Stad Brussel telt ongeveer 4000 medewerkers en beheert ook nog eens een uitgebreid onderwijsnet. Dat zorgt ervoor dat de Stad een van de grootste werkgevers van het Brussels Gewest is. En toch ben je bij ons geen nummer! Onze dagelijkse inzet voor de Stad zorgt ervoor dat we ons met elkaar verbonden voelen. Samen zetten we ons in voor de duizenden inwoners, bezoekers en gebruikers van de hoofdstad!

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) zorgt voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers, met een team dat zich bezighoudt met de preventie van beroepsrisico's. De rol van deze dienst is cruciaal bij het garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving, waar beroepsrisico's worden geïdentificeerd en voorkomen.

Functie

In het kader van de wet op het welzijn op het werk help je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij de toepassing van de preventiemaatregelen in verband met het toezicht op de gezondheid van de werknemers. Je werkt in een multidisciplinair team van ongeveer 20 mensen (preventieadviseurs, artsen, administratief personeel en verpleegkundigen) onder leiding van de leidinggevende preventieadviseur. Je zult je vaak moeten verplaatsen.

 • Je onderzoekt werknemers om te bepalen of ze geschikt zijn voor het werk. Je voert periodieke onderzoeken uit, zoals bepaald in de wet op het gezondheidstoezicht.
 • Je beoordeelt de preventieve maatregelen die nodig zijn voor elke werkplek om ongevallen of beroepsziekten te voorkomen.
 • Je bezoekt werkplekken om te controleren of alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor het welzijn op de werkplek worden nageleefd.
 • Je geeft advies over welzijn op het werk (wetenschappelijke consensus, enz.) aan het Comité voor Preventie en Bescherming (satellietorganen van de Stad Brussel), aan de hiërarchie en aan individuele werknemers
 • Je geeft specifieke opleidingen over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en begeleidt werkgevers die dit moeten doen.
 • Je verhoogt het bewustzijn en informeert werknemers over hun gezondheidsrisico's (werkgerelateerd, opsporen van diabetes, enz.)
 • Tijdens de jaarlijkse werkplekbezoeken controleer je of de aanbevelingen zijn opgevolgd en meld je nieuwe problemen.

Profiel

 • Je beschikt over een artsendiploma.

Indien mogelijk moet je een master in arbeidsgeneeskunde hebben

Als je je diploma in het buitenland hebt behaald dan is, behoudens enkele uitzonderingen, een door de Vlaamse overheid afgegeven gelijkwaardigheidserkenning verplicht (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen).

 • Je bent oplossingsgericht en pragmatisch
 • Je hebt uitstekende luistervaardigheden

Je hebt kennis van arbeidspathologie

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur

 • Maandelijks brutoloon: minstens 5244,05 euro (en eventueel hoger rekening houdend met eerdere beroepservaring, de gezinssituatie en het succesvol afleggen van de taaltest). Je kunt je loon schatten met behulp van onze online loonsimulator.
 • Een tweetaligheidspremie op voorwaarde dat je slaagt voor het Selor-examen (Artikel 8 en Artikel 9 §2)
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • Maaltijdcheques (€ 8, waarvan € 6,91 ten laste van de Stad Brussel).
 • 36,5 vrij te kiezen verlofdagen, 4 verlofdagen vastgesteld door de Stad en 10 wettelijke feestdagen
 • Mogelijkheid tot voordelige hospitalisatieverzekering en betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).
 • Pensioenregeling voor contractuele medewerkers ter waarde van 3% van het brutoloon.
 • De Stad Brussel speelt in op je professionele ontwikkelingsbehoeften door regelmatig opleidingen aan te bieden.
 • Onze werkomgevingen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en het MIVB-abonnement wordt 100% terugbetaald. Er is ook een bijdrage in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).

 • Stuur ons uiterlijk op 16/06/ 2024 je kandidatuur (CV + motivatiebrief + kopie van het vereiste diploma). Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het cv en de motivatiebrief. Kandidaten die beantwoorden aan het profiel, worden telefonisch uitgenodigd voor selectieproeven op de computer en een selectiegesprek. Het gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en de technische competenties van de kandidaten.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie in de administratie.

Online op:vr 17 mei 2024
Locatie: Stad Brussel (Brucity)
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]