Technisch Projectcoördinator (M/V/X) voor de Dienst Stedenbouwkundige en milieuvergunningen

Werkgever

De Stad Brussel telt ongeveer 4000 medewerkers en beheert ook nog eens een uitgebreid onderwijsnet. Dat zorgt ervoor dat de Stad een van de grootste werkgevers van het Brussels Gewest is. En toch ben je bij ons geen nummer! Onze dagelijkse inzet voor de Stad zorgt ervoor dat we ons met elkaar verbonden voelen. Samen zetten we ons in voor de duizenden inwoners, bezoekers en gebruikers van de hoofdstad!

De algemene missie van het Departement Stadsontwikkeling bestaat erin een ontwikkelingsvisie van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme. Het departement ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten.

Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid

Functie

Jouw missie zal erin bestaan om zelfstandig aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen vanuit een technisch oogpunt te analyseren met het doel deze af te leveren of te weigeren. Je houdt rekening met de deadlines en de geldende stedenbouwkundige en wettelijke reglementeringen. Je bent ook verantwoordelijk voor de toepassing van de eisen betreffende de EPB in verband met de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen.

Je werkt in een team van ongeveer tien mensen en werkt samen met verschillende andere diensten van de Stad en met enkele externe partners (gemeenten, MIVB, Beliris, ondernemers ...). Je werkt voornamelijk op kantoor, maar verricht soms ook werfbezoeken.

 • Je analyseert vergunningaanvragen, inclusief het deel rond EPB, ongeacht hun complexiteit, met respect voor de geldende regelgeving, de inrichting van de plaats en de wettelijke deadlines. Je bepaalt of de door de aanvrager van de vergunning voorgestelde opties coherent zijn
 • Je neemt deel aan de verschillende fasen van de procedure (deelnemen aan voorbereidende vergaderingen, overlegcommissies, bezoeken afleggen ...)
 • Je brengt gedetailleerd advies uit over de projecten en stelt de uitvoeringsvoorwaarden op, uiteraard rekening houdend met de geldende wetgeving, de omgeving waarin het project zich situeert en de reacties van het openbaar onderzoek
 • Je informeert het publiek over de onderzoeksprocedures, de vooruitgang van de dossiers en je beantwoordt hun vragen
 • Je stelt verbeteringen voor bij lopende projecten in functie van de analyse van de dossiers

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Master in een technische richting (bouw, architectuur, binnenhuisarchitectuur, leefmilieu …)

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (bestuurssecretaris)

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring in het domein van EPB-attesten vormt een troef
 • Je hebt ervaring met het lezen van plannen
 • Je beheerst argumentatietechnieken en hebt een vlotte pen
 • Je gaat resultaatgericht te werk
 • Je bent in staat vlot te communiceren met een onervaren publiek
 • Je kan vlot samenwerken met anderen
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3.836,58 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator.

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris.
 • Mogelijkheid aan telewerk.
 • Regelmatige bijscholing.
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).
 • Werkplaats : Brucity – Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles.

SOLLICITEREN

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 30/06/2024. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:di 11 juni 2024
Locatie: Stad Brussel (Brucity)
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]