Adjunct-directeur Burgerlijke Stand (M/V/X)

Werkgever

Missie van het Departement

Het Departement "Burgerzaken" heeft als algemene missie om administratieve diensten aan de burgers te verlenen: het bijhouden van de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolking en het uitreiken van alle wettelijke documenten die uit deze registers voortvloeien.

Het coördineert de organisatie van verkiezingen en beheert de begraafplaatsen van de Stad Brussel.

Daarnaast zorgt het voor het beheer van de gemeentelijke crèches.

Functie

De Directie Burgerlijke Stand is verantwoordelijk voor alle akten van de burgerlijke stand van de burgers van de Stad Brussel vanaf hun geboorte en gedurende hun hele leven.

De directie omvat verschillende diensten zoals: Geboorten, Huwelijken en wettelijke samenwoning, Aanpassing van de burgerlijke stand, Nationaliteit, Overlijden en Begraafplaatsen.

Onder het gezag van de directeur en de algemeen directeur vervul je zowel een rol van expert als van manager van 6 operationele eenheden (ongeveer 80 personen).

Als juridisch verantwoordelijke voor de complexe dossiers op het gebied van Burgerlijke Stand en voor de projecten van de verschillende operationele eenheden, zorg je voor de correcte behandeling van de dossiers in overeenstemming met de regelgeving. Je bent de juridische referentiepersoon voor de operationele eenheden van de Burgerlijke Stand. Je werkt aan het realiseren van de doelstellingen en ziet toe op de resultaten binnen de
eenheid Burgerlijke Stand, met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en instructies van de hiërarchie.

Daarnaast werk je samen met de andere diensten van het departement en externe partners (andere gemeenten, FOD, politie, justitie, enz.). Je werkt voornamelijk in Brucity (in open space en indien nodig als ondersteuning in de loketzones van Brucity).

Taakomschrijving :

• Je voert functie-, werk-, evaluatie-, afwezigheids-, disciplinaire, rekruteringsgesprekken, enz. uit, evenals individuele gesprekken op verzoek van de medewerkers.
• Je organiseert, coördineert, superviseert en bepaalt de doelstellingen en activiteiten van je operationele eenheden, waarbij je zorgt voor de juiste toepassing van de regelgeving. Je zorgt voor de ontvangst, opleiding, coaching en verlofbeheer van de medewerkers.
• Je houdt vergaderingen met de medewerkers van je operationele eenheden. Je vertegenwoordigt je dienst in vergaderingen met de directie, andere diensten en externe instanties.
• Je controleert complexe of uitzonderlijke dossiers (fraude, klachten).
• Je analyseert klachten (intern of extern) en hun gegrondheid.
• Je verzamelt documenten in het kader van complexe administratieve dossiers en actualiseert de informatie (Gegevensbank van akten van de burgerlijke stand).
• Je leidt transversale en interne projecten binnen de dienst en projecten in samenwerking met externe instanties en/of in verband met de evolutie van de materie.
• Je schrijft brieven aan advocaten, burgers, parket, interne nota's, activiteitsrapporten, handleidingen, procedures, enz.
• Je geeft advies, verstrekt adviezen en informeert collega's over de burgerlijke stand. Je analyseert complexe dossiers vanuit juridisch oogpunt om collega's te helpen.
• Je blijft op de hoogte van nieuwe procedures, regelgeving en technieken op het gebied van de burgerlijke stand. Je neemt deel aan werkgroepen en draagt je kennis over aan medewerkers.
• Je rapporteert aan de hiërarchie over de voortgang van dossiers en doelstellingen. Je doet voorstellen aan de directie en stelt rapportages op.

Profiel

Kennis en ervaring/Toelatingsvoorwaarden :

Kandidaten kunnen solliciteren als zij op 24/07/2024, de uiterste datum voor indiening van de sollicitaties, aan de volgende voorwaarden voldoen:

voor promotie:

 • definitief benoemd zijn;
 • in het bezit zijn van een rang A1-graad of hoger;
 • ten minste 3 jaar anciënniteit hebben als statutair personeelslid;
 • een gunstige evaluatie hebben bij de laatste periodieke evaluatie of automatisch de vermelding "gunstig" hebben gekregen als er geen vermelding is toegekend bij de evaluatie;
 • geen disciplinaire sanctie in het personeelsdossier hebben, tenzij deze is doorgehaald.

voor aanwerving:

 • in het bezit zijn van een masterdiploma, een diploma van de tweede cyclus van universitaire studies of gelijkgesteld hoger onderwijs op het gebied van recht (en in het bijzonder internationaal privaatrecht);
 • een ervaring van minimaal 5 jaar in een leidinggevende functie op universitair niveau hebben;
 • een bewezen ervaring hebben op juridisch gebied met betrekking tot de burgerlijke stand of in internationaal privaatrecht.

Kandidaten die op de uiterste datum voor indiening van de sollicitaties niet aan alle voorwaarden voldoen, worden als onrechtmatig ingeschreven beschouwd.
Er zal een preselectie plaatsvinden op basis van het cv, de te vervullen voorwaarden en de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit twee delen en duurt gemiddeld vijf maanden.
Het eerste deel bestaat uit een assessment dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden van de kandidaten evalueert. Dit deel wordt georganiseerd door een extern selectiebureau.
Het tweede deel bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie die de technische vaardigheden en algemene geschiktheid van de kandidaten beoordeelt.
Kandidaten moeten ongeveer tien dagen voor het tweede deel een nota indienen waarin zij hun visie op de dienst en de functie beschrijven.

Aanbod

 • In overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 betreffende de coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten kandidaten een examen afleggen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal met het oog op de benoeming. In afwachting hiervan is de juridische band contractueel. Kandidaten moeten zich online inschrijven op https://travaillerpour.be/nl
 • Uren: voltijds (flexibele werktijden). Avondprestaties.
 • Werklocatie: Brussel - Brucity
 • Bruto maandsalaris: 5244,04 € (minimum)/ 8616,58 € (maximum) (salarisschaal A6)
 • Een salarisindicatie, rekening houdend met de gezinssituatie, eerdere diensten, enz., kan dagelijks tussen 8.30 en 12.30 uur worden verkregen bij de U.O. Carrière van het Departement HR, op 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van het abonnement bij MIVB en gedeeltelijke terugbetaling van het abonnement bij NMBS, vrijstelling van het remgeld in het CHU Brugmann, het CHU Saint-Pierre, het Instituut Jules Bordet en het HUDERF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

SOLLICITEREN

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR (https://jobs.brussel.be/)

samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 24/07/2024.

Online op:ma 24 juni 2024
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]