Functieomschrijving

De Schepen van Openbare netheid, Groene ruimten, Zero waste en Dierenwelzijn werft een beleidsadviseur Openbare Netheid aan (M/V/X)

Functie

TAKEN

De beleidsadviseur "Openbare Netheid" heeft met name als taak, binnen een kader van vastgestelde doelstellingen en prioriteiten, om:

 • Toezicht te houden op en advies te verstrekken aan de Schepen over dossiers aangaande de openbare netheid en strategische aanbevelingen te formuleren;
 • In samenwerking met de Schepen en haar kabinetschef een actieplan op te stellen en uit te werken om het door de Schepen gedragen politieke project concreet vorm te geven. De administratie te ondersteunen bij de uitvoering van dit actieplan;
 • Dossiers voor te bereiden in verband met de betreffende onderwerpen. Teksten en voorstellen op te stellen;
 • Voorstellen voor besluiten voor te bereiden voor het college van burgemeester en schepenen, in samenwerking met de kabinetschef (opstellen van nota's interkabinetsvergaderingen enz.). Mee te werken aan de voorbereiding van antwoorden op vragen en interpellaties aan de Gemeenteraad, en de follow-up ervan te garanderen;
 • In samenwerking met de kabinetschef te zorgen voor doeltreffende communicatie en onderhandelingen met andere meerderheidspartners;
 • Te zorgen voor regelmatige en constructieve contacten met andere administraties (gewestelijke en andere gemeentelijke administraties);
 • De communicatiedossiers voor te bereiden, in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke(n) binnen het kabinet;
 • De Schepen bij te staan tijdens haar vergaderingen met de verschillende actoren en belanghebbenden (burgers, verenigingen, enz.) die actief zijn op het grondgebied van de Stad. Belanghebbenden te ontmoeten, alleen of samen met de kabinetschef of de Schepen;
 • Burgerbijeenkomsten te organiseren, in samenwerking met de dienst Openbare Netheid, in de verschillende wijken van de Stad;
 • Vergaderingen te plannen met de verschillende entiteiten van de dienst Openbare Netheid (depots voor straatvegers, bemiddelaars, verbalisanten enz.);
 • Regelmatige contacten te onderhouden tussen het kabinet en welbepaalde contactpersonen (burgers, verenigingen, andere kabinetten enz.) in verband met de dossiers waarvoor de medewerker verantwoordelijk is;
 • In samenwerking met de administratieve ondersteuning op het kabinet, te antwoorden op interpellaties, vragen en klachten van burgers en andere actoren op het Brussels grondgebied;
 • Deel te nemen aan de kabinetsvergaderingen om de acties te coördineren die worden ontwikkeld in het kader van de verschillende bevoegdheden van de Schepen en de meerderheidspartners.

Profiel

PROFIEL

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een universitair diploma of bachelordiploma.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Vereiste ervaring en vaardigheden

 • Gedeelde politieke interesse: de medewerker kan zich vinden in het project van politieke ecologie en deelt de waarden en ethiek die inherent zijn aan politieke ecologie.
 • Ervaring op het gebied van projectbeheer;
 • Analytische, synthetische en conceptuele vaardigheden, nauwkeurigheid en zin voor initiatief;
 • In staat zijn om problemen te identificeren en oplossingen voor te stellen;
 • Vermogen om zelfstandig te werken, binnen een bepaald kader, met een voorkeur voor teamwerk en het delen van informatie;
 • Management- en groepsmanagementvaardigheden;
 • Heldere, gestructureerde en, indien nodig, samenvattende teksten kunnen schrijven. Zich zeer goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken;
 • In staat zijn om een netwerk op te bouwen in de betrokken sector en te communiceren met de belanghebbenden;
 • Stressbestendigheid en het vermogen om noodsituaties te beheersen;
 • Zin voor organisatie;
 • Blijk geven van intellectuele nieuwsgierigheid en flexibiliteit. Blijk geven van creativiteit en in staat zijn vernieuwende ideeën en oplossingen voor te stellen;
 • In staat zijn om voorstellen te doen;
 • Proactief en dynamisch zijn.
 • Zich kunnen inleven en beschikken over goede intermenselijke en onderhandelingsvaardigheden
 • In staat zijn om te werken met respect, discretie en loyaliteit.

Specifieke kennis

 • Goede kennis van informaticatools en de gangbare kantoorsoftware
 • Kennis van de tweede landstaal
 • Kennis van de Brusselse context inzake afvalbeheer en openbare netheid (rol van de gemeenten en het Gewest, Brussel-Netheid, Leefmilieu Brussel enz.)

Pluspunten

 • Kennis van de Brusselse context en van het burgerlijke en verenigingsleven
 • Kennis van de administratieve werking van de Stad Brussel
 • Ervaring in een functie die verband houdt met de bevoegdheid van openbare netheid

Aanbod

AANBOD

 • Uurrooster: voltijds
 • Vervangingscontract
 • Beschikbaarheid: flexibele werktijden (soms 's avonds en in het weekend) in
 • overeenstemming met de functie
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk
 • Verloning: afhankelijk van diploma en anciënniteit, mogelijk een tweetaligheidspremie
 • Plaats van tewerkstelling: Stadhuis van Brussel
 • Indiensttreding: onmiddellijk

SELECTIEPROCEDURE

Sollicitaties (cv + sollicitatiebrief) moeten worden gestuurd aan kabinet.z.jellab@brucity.be en dit ten laatste vóór 04 juli 2022.

 • Online op:do 30 juni 2022
 • Locatie: Stadhuis van Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]