Compostering project beheerder (M/V/X) voor de Dienst Sensibilisatie reinheid

Werkgever

Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de Dienst Openbare Reinheid van het Departement Wegeniswerken. Een van de belangrijkste missies van deze dienst bestaat in het onderhoud van de openbare ruimte, de ophaling van het huisvuil en het opruimen van sluikstorten. De dienst organiseert bovendien ook campagnes voor de ophaling van grof huisvuil, , plaatst containers voor recyclage van afval, onderhoudt hondentoiletten, gaat de strijd aan tegen de graffiti en verbaliseert overtredingen op het vlak van openbare reinheid.

Functie

Je staat de dienst Openbare reinheid bij in de ontwikkeling en het beheer van het collectief netwerk inzake compostbeheer ontwikkeld door de Stad Brussel en je biedt ondersteuning aan de composteringsprojecten van de Stad, door burgers of verenigingen (logistiek ondersteuning, tips ...)

TAKEN

  • Je meldt de relevante informatie aan de verschillende actoren die bij het project betrokken zijn (diensten Reinheid en Groene Ruimtes, partners, inwoners van de Stad). Je superviseert en installeert compostsites op het terrein
  • Je zorgt ervoor dat het gebruik van compost correct wordt toegepast door de bewoners, zorgt voor burgerparticipatie met uw directe collega’s en ondersteunt andere composteringsprojecten op het grondgebied van de Stad
  • Je neemt deel aan opvolgingsvergaderingen met het Gewest, de verschillende partners en stelt op van rapporten aangaande de opvolging van het project (rekening houdend met de prestatie indicatoren) in samenwerking met de directe collega's
  • Je neemt acties deel die werden opgestart in samenwerking met de dienst Openbare reinheid met de bedoeling het publiek te sensibiliseren m.b.t. het belang van het composteren (scholen, verenigingen, bewoners...)
  • Je lucht en draai het compost, ziet de reinheid toe op de site, voert herstellingen uit, verplaatst materiaal...
  • Je deelt belangrijke informatie mee aan de adjunct coördinator sensibilisatie reinheid en aan het diensthoofd met de bedoeling een overzicht te geven van de vooruitgang van de dossiers, de gestelde objectieven, de problemen die zich voordeden...

Profiel

VEREIST DIPLOMA

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je bent gemotiveerd en hebt interesse voor openbare reinheid
 • Je kent het grondgebied van Stad Brussel
 • Je bent vertrouwd met het gebruik van de meest courante informaticatoepassingen en zowel telefonisch als face-to-face
 • Je handelt met integriteit en je gaat gestructureerd te werk
 • Je hebt een voldoende kennis van de Franse taal, om te kunnen communiceren met het Franstalige publiek (inwoners, verenigingen, enz.)
 • De aangeworven persoon zal worden opgeleid tot meester-composteerder. Ervaring in het veld is een pluspunt.
 • Het rijbewijs B is een troef

Je werkt onder de rechtstreekse supervisie van de adjunct-coördinator sensibilisatie reinheid en het diensthoofd sensibilisatie. Je bent regelmatig contact met de verschillende collega's van de dienst Openbare reinheid en Groen Ruimten van de Stad alsook met het kabinet en de verschillende regionale partners. Je komt in contact met verschillende actoren bij de uitoefening van mijn functie; bewoners, verenigingen, scholen... en moedig hen aan hun acties en burgerzin verder te ontwikkelen en te delen.

Je werkt het grootste deel van de dag buiten op het terrein maar voer occasioneel ook taken uit op kantoor.

Je bent flexibel mbt werkuren (sommige weekends of avonden op ad-hocbasis beschikbaar).

Aanbod

 • Contract van vaste duur tot december 2023 op basis van een 4/5de uurrooster
 • Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen
 • Maandelijks gemiddeld brutosalaris: 1974,38 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator: https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Hallenstraat 4,
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 06/10/2022 via http://jobs.brussel.be. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:di 6 september 2022
Locatie: stad brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]