Medewerker belastinginning (M/V/X)

Werkgever

Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de grootste werkgevers in het Brussels Gewest..

De Afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het boekhoudkundig en budgettair beheer van de stad Brussel. Zij is belast met het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening, het opstellen van de gemeentebegroting en het controleren van de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. Het centraliseert het toezicht en de controle op alle inkomsten, de inning van schulden en belastingen. Zij is ook verantwoordelijk voor het beheer van de schatkist, het voorkomen van verjaring van rechten en schulden en het uitvoeren van alle beslagleggingen en overdrachten.

De Afdeling Belastinginning is belast met de inning van gemeentelijke belastingen en heffingen en is derhalve verantwoordelijk voor de follow-up van de inning van elke belastingvordering. Deze schulden kunnen gewoon worden geïnd of de eenheid is verplicht een gerechtelijke procedure tegen de schuldenaars aan te spannen.

Functie

MISSIE

Je maakt deel uit van een team van 10 personen waarbinnen je meewerkt aan de inning van gemeentelijke belastingen. Je bent verantwoordelijk voor complexe dossiers en helpt de procedures binnen de afdeling te verbeteren. U werkt nauw samen met de diensten fiscale registratie, fiscale geschillen, juridische zaken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, schuldbemiddelaars, curatoren en diverse diensten van de FOD Financiën.

BELANGRIJKSTE TAKEN

U bent verantwoordelijk voor de inning van een of meer complexe gemeentelijke belastingen. U past de geldende procedures en wetgeving toe om de stad in staat te stellen haar inkomsten te verhogen.

 • U assisteert collega's die belast zijn met diverse belastingen
 • U beheert gemeentelijke belastingdossiers, d.w.z. u verstuurt waarschuwingen voor belastingaangiften en betalingsherinneringen. U analyseert de bestaande mogelijkheden om in geval van wanbetaling een procedure in te leiden
 • Je analyseert verzoeken van debiteuren, advocaten, deurwaarders en derden en zorgt voor follow-up
 • Je assisteert bij de dagelijkse boekhouding van de gemeentelijke belastingen. Je neemt af en toe de verificatie van de rekeningen voor je rekening
 • U bent verantwoordelijk voor de follow-up van de door uw meerderen gevraagde informatie.
 • U schrijft rapporten ter attentie van de hiërarchie en voor besluiten van de gemeentelijke autoriteiten.
 • U werkt mee aan de ontwikkeling en verbetering van de door de afdeling gebruikte software en processen
 • U ontwikkelt en deelt uw deskundigheid op het gebied van boekhouding, fiscaal beheer en wetgeving

Profiel

 • Je hebt een bachelor / master diploma met economische oriëntatie en interesse in fiscaal recht of een diploma / master diploma met juridische oriëntatie en interesse in cijfers.
 • Je hebt belangstelling voor zowel de juridische aspecten van de functie als voor cijfers.
 • Je bepaalt en organiseert de prioriteiten en stappen die nodig zijn om de doelstellingen op een consistente en tijdige manier te bereiken
 • Je bent vasthoudend en hebt een sterk resultaatgerichte instelling
 • Je bent in staat prioriteiten te stellen en de belangen van de instelling te verdedigen
 • U bent in staat professionele contacten te ontwikkelen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren
 • Je hebt een goede analytische geest gecombineerd met goede schrijfvaardigheden
 • U streeft voortdurend naar verbetering van uw kennis en praktijken
 • U bent in staat uw kennis en deskundigheid te delen
 • Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • U bent vertrouwd met het MS Office-pakket en kunt met name goed werken met direct mail en Excel-bestanden.

Aanbod

Voltijds contract van onbepaalde duur

 • Maandelijks brutosalaris : minimum 3443,05 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Telewerk mogelijk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Hallenstraat 4,
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • Openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

  • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 04/12/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
  • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:vr 4 november 2022
Locatie: Centrum Stad Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]