Adjunct coördinator mediatie openbare reinheid (H/F/X)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Een van de belangrijkste missies van Het Departement Wegeniswerken bestaat in het vernieuwen, onderhouden en in stand houden van de openbare ruimte.

Binnen het departement verzekert de Dienst Openbare Reinheid, aan de hand van wekelijkse, periodieke en seizoensgebonden acties, de netheid van de openbare ruimte. Onder dagelijkse acties verstaat men het schoonmaken van de straten, ledigen van de vuilnisbakken in de straten, het verwijderen van graffiti en opruimen van sluikstorten. Tot de periodieke acties horen het opnieuw in orde brengen van de openbare ruimte na festiviteiten of openbare manifestaties. De seizoensgebonden taken tenslotte bestaan uit het strooien van de wegen in de winter.

Functie

Missie

Je assisteert het diensthoofd bij het dagelijks beheer van de ploeg (+/- 10 personen). Je bent verantwoordelijk voor de lopende dossiers verbonden aan de dienst bemiddeling openbare reinheid, in overeenkomst met de geldende reglementering en procedures. Je werkt occasioneel s’ avonds of gedurende het weekend voor verschillende acties.

Taken

 • Je staat het dienstshoofd bij in zijn dagelijkse taken en adviseert hem indien nodig. Je bent een tussenpersoon voor teamleden bij vragen of problemen
 • Je hebt de leiding over de lopende dossiers, vanaf hun oprichting tot hun sluiting
 • Je zorgt voor de goede behandeling van de klachten van de bevolking
 • Je zet acties op en neemt deel aan bewustmakings- en voorlichtingsacties voor de bevolking, je ziet toe op de netheid van de dagelijkse markten in de stad
 • Je informeert de bevolking over de regels van openbare reinheid, lopende acties, ...
 • Je doet kadastraal onderzoeken, buurtonderzoeken, ...
 • Je stelt diverse documenten op, zoals brieven, notulen van vergaderingen en diverse acties, processen-verbaal van overtreding, enz.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor of graduaat

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B (secretaris)

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je kan een positieve dynamiek inbrengen in je team
 • Je gaat gestructureerd en resultaatgericht te werk
 • Een rijbewijs is een extra troef
 • Je kan overweg met MS Office
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Mogelijkheid aan telewerk
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats: ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 4/12/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - dienst Werving:
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:di 8 november 2022
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]