Onthaalbeheerder voor de leeszaal (M/V/X) voor de archieven

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.

Binnen de Archiefdienst maak je deel uit van de Dienst Wetenschappelijke Activiteiten, waarvan de belangrijkste (theoretische of wetenschappelijke) opdracht het intellectuele beheer van de archieven omvat en betrekking heeft op het geheel van de activiteiten in verband met de toegang tot de in de archieven bewaarde informatie. Het valoriseren van het documentaire erfgoed van de Stad Brussel bij het publiek is eveneens belangrijk en wordt gerealiseerd door de organisatie van tentoonstellingen, deelname aan talrijke evenementen en een reeks van publicaties m.b.t. de geschiedenis van Brussel.

De tweede (technische) opdracht heeft te maken met de materiële bewaring van documenten, de bouw en uitrusting van archiefruimten en het gebruik van specifieke technologieën om het erfgoed van de Stad in de best mogelijke omstandigheden te bewaren.

De derde opdracht, ten slotte, betreft de administratieve organisatie en de interne werking van een archiefdienst die toegankelijk is voor het publiek.

Functie

MISSIE

Je houdt toezicht op de leeszaal van het Archief en zie er op toe dat de procedures voor de goede werking van de zaal nageleefd worden. Je ontvangt, informeert, oriënteert en begeleidt het publiek in de leeszaal en vervult diverse administratieve en wetenschappelijke taken. Je vertegenwoordigt de instelling door een goed imago te geven en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen , waarbij je elke aanvraag met evenveel aandacht behandelt.

Je werkt in een dynamisch, gemengd team van 25 mensen in het archief, die samenwerken in een proces van modernisering en digitalisering. Je werkt als duo in een prachtig monumentaal pand in een rustige omgeving.

Een paar woorden van de persoon met wie je in de studiezaal gaat samenwerken:

"Ik doe onderzoek voor het publiek, ik zit heel de dag met mijn neus in de archieven. Het is net een schattenjacht en het is opwindend, tenminste als je vindt wat je zoekt! Ik vind het erg leuk om het publiek te helpen. De meeste mensen die hier komen zijn blij met de hulp die wij hen geven en zeggen dat ook. En ik vind de archieven ook erg interessant, als je nieuwsgierig bent naar de geschiedenis van de Stad Brussel."

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je organiseert de leeszaal en coördineert de aanwezigheidsroosters van de zalen. Je verzekert de permanentie van de leeszaal en maakt de zaal klaar
 • Je ontvangt en informeert de lezers in de leeszaal (indien nodig help je de lezers bij het invullen van hun aanvragen of bij het gebruik van de verschillende computer- en papierinventarissen) en beantwoordt de telefoongesprekken
 • Je ziet erop toe dat de collega's de procedures volgen en dat de gebruiksregels en het huishoudelijk reglement van de leeszaal worden nageleefd
 • Je verwerkt lezersaanvragen uit het e-mailsysteem van de dienst, verdeelt zoekopdrachten en zorgt voor de follow-up van aanvragen. Je volgt vergunningsaanvragen op
 • Je schrijft antwoordmails aan lezers, neemt deel aan de voorbereiding van het jaarverslag en de statistieken
 • Je zoekt informatie of helpt lezers informatie te vinden, verricht diepgaand onderzoek binnen verschillende gebieden (genealogie, openbare werken, enz.)
 • Je maakt inventarissen en gedeeltelijk inventarissen van schenkingen en collecties. Je stelt onderzoeksmiddelen op (indexkaarten, enz.)
 • Je voert inschrijvingen/documentaanvragen in en zorgt voor de follow-up
 • Je archiveert documenten/gegevens/werken, geeft een referentie en klasseert. Je bewaart en verpakt ze. Je voert gegevens in de online catalogus in. Je controleert gegevens (nummer locaties)
 • Je rapporteert aan de hiërarchie (hoofdarchivaris of zijn/haar adjunct) alle storingen/anomalieën, speciale/complexe aanvragen, verslagen (bezoekersaantallen, aanvragen, enz.).

Profiel

DIPLOMA

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur als bibliothecaris-documentalist

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van secretaris

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans
 • Je hebt een goede analytische geest
 • Je werkt op een gestructureerde manier
 • Ervaring op het gebied van elektronisch documentenbeheer is een pluspunt

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2589,32 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 11/12/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:wo 16 november 2022
Locatie: Stad Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]