De Stad Brussel is op zoek naar een technische manager (project manager) (M/V/X) in openbare werken.

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Openbare en Groene ruimten van de Stad Brussel staat in voor de vernieuwing, het onderhoud en het in stand houden van de openbare ruimte. De Dienst Openbare Werken houdt zich bezig met de bestrating en asfaltering van de gemeentelijke wegen, het onderhoud van de voetpaden en herstellingen van het stadsmeubilair. De dienst zorgt ook voor het plaatsen en de verspreiding van stadsmeubilair en verzorgt ook de wegsignalisatie.

Functie

MISSIE

Als project manager beheer u projecten relatief aan openbare werken in hun geheel (openbare aanbestedingen gerelateerd aan bouwkunde, aan de verkeersveiligheid, aan de openbare verlichting,…). U werkt samen met interne en externe actoren (privé bedrijven, politiezone, bedrijven welke de wegen onderhouden) van de Stad Brussel. U werkt in landschapskantoren maar wordt ertoe gebracht om u op de werf te verplaatsen.

TAKEN

U werkt binnen de volgende belangrijke activiteitendomeinen :

 • Analyse van de uitvoerbaarheid van heraanlegprojecten en wegenonderhoud (analyse van de technische elementen en termijnen) ;
 • Uitwerken van de technische voorschriften en aanbevelingen namelijk in het kader van het sluiten van openbare aanbestedingen ;
 • Coördinatie en plannen van verschillende projecten ontworpen door de dienst ;
 • Ontwerpen van mobiliteitsdoorsnedes en werffases voor de uit te voeren projecten ;
 • Uitvoering en/of technische begeleiding van projecten met betrekking tot openbare werken (bouwkunde, verkeersveiligheid, openbare verlichting,…) en de kwaliteitscontrole van het uitgevoerde werk ;
 • Ontwerpen van technisch en pertinente geargumenteerde adviezen over openbare werken en veiligheid van weginfrastructuren rekening houdend met evoluties van de thematiek ;
 • Medewerking tot het ontwerpen van gemotiveerde adviezen en technische argumentatie in het kader van de supervisie van de dossiersbehandelingen ;
 • Supervisie van het ontwerpen van de plannen en berekenen van ramende opmetingen van werken, benodigdheden of diensten en onderhoudskosten ;
 • Opvolging van de uitvoering van de werken en controle van de kwaliteit en van het respecteren van de technische en reglementaire opleggingen namelijk op de werven ;
 • Uitvoering van technische expertisemissies op plan en op terrein ;
 • Opstellen van analyse rapporten ;
 • Organisatie, animatie en/of participatie, met interne en/of externe partners, aan werkgroepen, technische commissies, vergaderingen,…

Profiel

 • Je bent in het bezit van een technische master (burgerlijk, industrieel ingenieur, architect,…)

 • U stelt banden op tussen verschillende gegevens, ontwerpt alternatieven en trekt aangepaste conclusies ;
 • U neemt beslissingen vanaf (on)complete informaties en initieert doelgerichte acties om zodanig de beslissingen toe te passen ;
 • U creëert en verbetert de groepsgeest met uw meningen en ideeën te delen door te helpen aan conflictenresoluties tussen collega’s en onderhoudt constructieve contacten ;
 • U gedraagt zich integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt iedere vorm van partijdigheid ;
 • U plant en beheert op een actieve manier uw eigen ontwikkeling in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambitie door uw eigen functioneren op een kritische wijze in vraag te stellen en door u continu te verrijken met nieuwe ideeën en naderingen, competenties en kennis ;
 • U zet zich in en toont wil en ambitie om resultaten te generen en u draagt de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de ondernomen acties ;
 • U houdt de voorruitgang in het oog en verzekert het verloop van de activiteiten en/of projecten waar u verantwoordelijk voor bent in functie van de verwachtte resultaten ;
 • U kan uw werk organiseren rekening houdend met de termijnen en de prioriteiten ;
 • U gaat gemakkelijk van een activiteit en/of project over naar een andere in functie van de noden van de dienst ;
 • U verricht uw werk met nauwkeurigheid, methodisch en preciesheid ;
 • U bent in staat een constructieve samenwerking in gang te stellen met interne en externe partners door uitwisselingen te begunstigen en door aandachtig te zijn voor gemeenschappelijke doelen.
 • U hebt ervaring in het beheer van technische projecten (identificatie van de actoren, methodologische middelen, noodzakelijke hulpbronnen en inherente potentiële risico’s, eveneens de opvolging van de uitvoering en het beheer van de verschillende levensfases van het project) ;
 • U kan plannen tekenen en lezen ;
 • U hebt kennis van de wetgeving van openbare aanbestedingen ;
 • U beschikt over technische kennis over heraanleg van wegen ;
 • U beheerst de Office reeks en AutoCad ;

U drukt zich mondeling en schriftelijk met gemak in het Frans en in het Nederlands

Aanbod

 • Een job op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (Openbaar vervoer en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SOLLICITEREN

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 17/12/2022 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:do 17 november 2022
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]