coördinator technische projecten (M/V/X) voor de Dienst Energie

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen.

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten rekening te houden met het hergebruik van materialen.

Functie

MISSIE

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en controleren van het energieregister van de Grondregie, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van het Lokaal Actieplan voor Energiebeheer (PLAGE). Je bent de referentiepersoon voor de dossiers en projecten waarvoor je verantwoordelijk bent en je stelt verbeteringen voor de dienst voor.

Je werkt in een team van 2 personen, onder toezicht van de Maintenance Manager. Je werkt samen met de afdelingen Renovatie, Routineonderhoud, Speciale technieken, Verhuuragentschap, Financiën en Bouw van de Grondregie, en met externe partners (aannemers, arbiters). Je heeft regelmatig contact met huurders

Je zorgt ervoor dat de lijst van energieleveringspunten (elektriciteit en gas) regelmatig wordt bijgewerkt en voert het "PLAGE"-programma uit

• Je werkt mee aan de opstelling van de bijzondere contractvoorwaarden voor de gunning van overheidsopdrachten

• Je ontwikkelt en volgt de uitvoering van de energiemonitoring, stelt een energieregister op met het oog op de vaststelling van interventieprioriteiten en een ambitieus actieprogramma voor energiebesparing

• Je bestudeert en evalueert de resultaten om ze aan de hiërarchie voor te leggen

• Je analyseert de verschillende bestaande installaties in detail (in samenwerking met de eenheden Elektriciteit en HVAC) en je doet voorstellen voor het oplossen van problemen en voor optimalisatie

• Na bestudering van de energiemonitoringsrapporten stel je vast waar zich problemen voordoen en stel je innoverende lowtech-oplossingen voor, systemen voor hernieuwbare energie, methoden om het eigen verbruik te maximaliseren, enz.

• Je vergelijkt de voorstellen van de ingenieursbureaus en de gespecialiseerde technische bureaus, zowel wat de technische oplossingen als wat de daaraan verbonden kosten betreft, om de energie-efficiëntie te optimaliseren.

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een Master in milieu of bouwkunde

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van technisch bestuurssecretaris

Je hebt ervaring op het vlak van bouwtechnieken en zin om je verder te verdiepen in dit domein.

 • Ervaring met projectbeheer
 • Je gebruikt planning- en monitoringinstrumenten om je doelstellingen te bereiken
 • Je hebt ervaring in het animeren en leiden van vergaderingen
 • Je werkt gemakkelijk samen met interne en externe partners
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans

Aanbod

 • Een job op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • - Een werkplek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (De Brouckère plein)
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 25/02/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:wo 25 januari 2023
Locatie: Hallenstraat 4, 1000 Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]