een coördinator technische projecten (M/V/X) voor de Dienst Renovatie

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen.

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten rekening te houden met het hergebruik van materialen.

Functie

MISSIE

Je bent verantwoordelijk voor de technische projecten, dossiers en missies van het geprogrammeerd onderhoud van de gebouwen van de Grondregie. Je waakt over de goede coördinatie tussen de verschillende technische diensten en staat in voor de dagelijkse opvolging van de werkzaamheden en interventies. Door de voorkeur te geven aan preventief onderhoud probeer je herstelonderhoud te beperken.

Je zal deel uitmaken van een team van zes personen, onder de leiding van een algemeen technisch coördinator. Je werkt nauw samen met andere stadsdiensten en met externe partners (aannemers). Je komt regelmatig in contact met de huurders. Je werkt in een open bureau en onderneemt regelmatig plaatsbezoeken.

TAKEN

-> U zult plannen opstellen door middel van opmetingen,

-> U zult metingen controleren en aanvullen, evenals administratieve documenten opstellen zoals notulen (van vergaderingen, gebreken, recepties, ...),

-> U zult de voortgang van de bouw opvolgen door onder meer de kwaliteit van de uitvoering en oplevering te controleren,

-> U bent verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de bouwplaats in voortdurend contact met externe bedrijven en medewerkers van andere diensten,

-> U zult deelnemen aan de opstelling van technische specificaties,

-> U zult technische oplossingen analyseren om hun optimaliteit te bepalen (met betrekking tot architecturale normen en wetgeving) en indien nodig mogelijke alternatieven voorstellen,

-> U zult bijdragen aan de ontwikkeling van architecturale en esthetische criteria, terwijl u verantwoordelijk bent voor het budgettaire kader van uw renovaties en de naleving daarvan, -

> U zult uw expertise in AutoCad/SketchUp en architectuur overbrengen op uw collega's wanneer dat nodig is. -> U zult technisch advies geven aan medewerkers die erom vragen en samenwerken aan de oplossing van technische gebreken die ingrijpende maatregelen vereisen.

"Ik hou van mijn baan omdat het me de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan alle fasen van de renovatie van een appartement, vanaf het eerste bezoek aan het appartement tot aan de verhuur ervan door het bureau.

De Régie is een grote familie waarin ik contact heb met alle diensten, inclusief boekhouding, huuronderhoud, vastgoedwaardering en verhuuragentschap, terwijl ik voortdurend in contact sta met huurders.

Mijn dagelijks werk is gevarieerd, ik breng een deel van mijn dagen binnen door voor de studiefase van projecten, het tekenen van plannen en administratieve taken, en een deel buiten voor appartementbezoeken, bouwopvolging, enzovoort. En een van de sterke punten is dat ik deel uitmaak van een dynamisch team, mijn collega's zijn altijd luisterbereid en aanwezig wanneer dat nodig is

.

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een Master industrieel ingenieur bouwkunde of architect

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van technisch bestuurssecretaris

 • Je hebt ervaring in projectbeheer
 • Je hebt ervaring met het leiden van vergaderingen
 • Je gaat gestructureerd te werk en gebruikt plannings- en opvolgingstools
 • Je bent in staat vlot samen te werken met interne en externe partners
 • Je hebt kennis van de wetgeving en reglementering rond overheidsopdrachten
 • Je kan overweg met MS Office, Immowin en bob
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk

Aanbod

 • Een job op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3443,05 euro(eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 29/04/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie

Online op:wo 29 maart 2023
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]