De Stad Brussel is op zoek naar administratieve medewerkers (H/F/X) voor de dienst Parkeerbeheer

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de Dienst Parkeerbeheer van het Departement Openbare en groene ruimten.

Binnen dit departement bestaat de missie van de Dienst Parkeerbeheer erin om de verschillende parkeerplannen in te voeren en op te volgen. De dienst adviseert de gemeentelijke overheden op het vlak van parkeerbeheer binnen het grondgebied van de Stad Brussel. De dienst legt ook de verschillende parkeerzones vast, is belast met de controle op de zones voor betaald parkeren, bewonerszones en blauwe zones. Andere verantwoordelijkheden zijn de opmaak van het bijkomend politiereglement voor deze zones, net als de aankoop en plaatsing van parkeermeters in overleg met de politie.

Functie

MISSIE

 • Je behandelt de lopende dossiers en klachten in verband met parkeren, met inachtneming van de geldende wetgeving en procedures. Je werkt in een team van +/- 14 personen en werkt samen met de departementen financiën en demografie, alsook met diverse dienstverleners. Je zult in contact komen met burgers en klagers.

TAKEN

 • Je informeert en begeleidt automobilisten over parkeren
 • Je bouwt dossiers op en werkt ze bij in het kader van klachten van automobilisten, je beheert dossiers voor de minnelijke invordering van schuldvorderingen
 • Je analyseert parkeerklachten
 • Je codeert klachten van automobilisten en betalingen van vergoedingen
 • Je controleert de betaling van parkeergelden
 • Je zult verschillende documenten opstellen, zoals e-mails, notities, enz.
 • Je handelt de correspondentie met betrekking tot klachten en vragen van automobilisten af
 • Je archiveert en archiveert dossiers en documenten in verband met klachten

Profiel

 • Je bent in het bezit van een certificaat secundair onderwijs

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C (graad assistent)

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je bent bestand tegen druk en kan omgaan met stress
 • Je hebt een goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werk resultaatgericht
 • Je beschikt over een vlotte pen
 • Je bent in staat efficiënt samen te werken met andere actoren, zoals verschillende andere diensten van de Stad Brussel
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Frans (schriftelijk en mondeling)

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2478,97 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Mogelijkheid aan telewerk
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats: Brucity, hallenstraat 4 te 1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 1/06/2023. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

Departement HR - Dienst Werving & mobiliteit
Brucity
Hallenstraat 4 te 1000 Brussel
02 279 24 20

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:ma 15 mei 2023
Locatie: Brucity
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]