Budgetbeheerder (H/F/X) voor de Dienst Financiën van het Departement HR

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement HR dat instaat voor het personeelsbeheer en de departementen bijstaat in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen.

De Dienst IT & Financiën biedt ondersteuning aan de directie en de verschillende diensten van het Departement HR bij strategische beslissingen, bij de opvolging van het budget en de uitwerking van de informaticaprojecten van het departement. De dienst werkt begrotingsprognoses uit, samen met de uitvoering van het budget voor humanresourcesgerelateerde aspecten. Hij verzekert ook de opvolging van het informaticagedeelte van informatisering- en digitaliseringstools en stelt informaticatools ter beschikking die nodig zijn voor het goed functioneren van het departement. Tenslotte biedt de dienst ook ondersteuning aan de andere departementen op het vlak van HR-software.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de financiële dossiers met betrekking tot het budgetbeheer met betrekking tot salarissen, in overeenstemming met de wetgeving, de ethiek en de geldende procedures. Je ondersteunt de directeur bij budgettering, inkomsten en uitgaven, draagt bij aan de goede werking en het imago van de HR-afdeling en de stad Brussel door verzoeken van diensten met zorgvuldigheid, professionaliteit en binnen de gestelde termijnen af te handelen.

Je zult deel uitmaken van een team van 4 personen, inclusief de directeur.

TAKEN

 • Je volgt de uitvoering van de uitgaven en de ontvangst van de inkomsten
 • Je zorgt voor de opvolging van de salarisgegevens, subsidies, facturen van gedetacheerde werknemers en controleert de boekhoudkundige stukken
 • Je verricht de nodige voorbereidende werkzaamheden voor de opstelling van de begroting
 • Je creëert, beheert en actualiseert de boekhoudkundige stukken (facturen, vorderingen en betalingen)
 • Je stelt individuele berekeningen of diverse kostenberekeningen op
 • Je maakt verschillende financiële dashboards
 • Je volgt de maandelijkse budgetten op voor het goede beheer en de realisatie van de projecten van de Stad Brussel

Profiel

Je bent in het bezit van een Bachelor in boekhouden of in een financiële richting

Of je voldoet aan de interne bevorderings- en mobiliteitsvoorwaarden voor een functie van niveau B (graad secretaris)

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet vormt een troef
 • Je hebt belangstelling voor begrotingsplanning en gemeentelijke financiën in het algemeen en/of u beschikt over ervaring in dit domein
 • Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde termijn de noodzakelijke stappen voor het bereiken van de doelstellingen
 • Je hebt een goede analytische geest gecombineerd met goede schrijfvaardigheden
 • Je bent in staat professionele contacten uit te bouwen met verschillende partners om zo de samenwerking te optimaliseren
 • Je streeft ernaar om voortdurend je kennis uit te breiden
 • Je bent in staat je kennis en expertise te delen
 • Je drukt je vlot uit in het Frans
 • Je kan overweg met MS Office en beschikt over een gevorderd niveau van Excel

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2693,98 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Mogelijkheid aan telewerk
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats: Brucity – Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 22/07/2023. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - dienst Werving:
  Administratief Centrum
  Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

02 279 24 20

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:vr 15 september 2023
Locatie: Brucity - Hallenstraat 4 1000 Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]