ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V/X) DIENST COMMERCIËLE ANIMATIE

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De Directie Economie-Tewerkstelling (die deel uitmaakt van de Departement Economische Zaken) streeft ernaar de aantrekkelijkheid van de Brusselse wijken te verhogen door de nabijheidshandel te ontwikkelen (vast of ambulant). Hiervoor reglementeert ze de inplanting van bepaalde handelszaken (horeca, nightshop … ) , organiseert ze ambulante handel (markten, kermissen, foodtrucks) en stimuleert ze commerciële animatie zoals braderieën, rommelmarkten, wijkfeesten, sfeerverlichting …

Functie

Je bent verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de dossiers die verband houden met commerciële animatie (kermissen, ambulante handelszaken … ) met respect voor de wetgeving, het gemeentereglement en de geldende procedures.

 • Je onthaalt, informeert en maakt ambulante handelaars, handelsverenigingen en foorkramers wegwijs op het vlak van commerciële animatie (bv. in te vullen documenten), op het terrein, per telefoon of aan het loket
 • Je stelt vergunningsdossiers voor bezetting van de openbare weg samen en houdt ze up-to-date, je factureert handelaars, verzorgt de gegevensinvoer, maakt sanctiedossiers van handelaars die de reglementen niet respecteren over aan het gerecht
 • Je stelt brieven en e-mails op, aangetekende zendingen, verslagen … die verband houden met vergunningen, waarschuwingen
 • Je behandelt subsidieaanvragen van handelsverenigingen
 • Je geeft informatie door aan de technische medewerkers over bezetting van het openbaar terrein (kermiskalender, planning foodtrucks … )
 • Je controleert op het terrein en stelt overtredingen van de gemeentelijke wetgeving vast
 • Je behandelt en archiveert de briefwisseling van handelaars en foorkramers
 • Pertinente informatie geef je door aan je leidinggevenden om een stand van zaken op te maken over de realisatie van de objectieve

Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C (assistent)*
 • Je hebt een goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werk resultaatgericht
 • Je beschikt over een vlotte pen
 • Je bent in staat efficiënt samen te werken met andere actoren, zoals verschillende andere diensten van de Stad Brussel
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Frans (schriftelijk en mondeling)

*Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2478,97 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Mogelijkheid aan telewerk
 • Regelmatige bijscholin
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats: Brucity – Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

Selectiprocedure

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 7/10/2023. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

Online op:vr 15 september 2023
Locatie: BRUCITY
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]