Dossierbeheerders controle van de ontvangsten (M/V/X)

Werkgever

Met ongeveer 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de grootste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het departement Begroting en Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor de boekhouding en het begrotingsbeheer van de Stad en voor de vaststelling en inning van de gemeentelijke belastingen. Het departement is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, het voorbereiden van de jaarrekening en het opstellen van de gemeentebegroting. Het controleert ook de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. Daarnaast is het departement verantwoordelijk voor het identificeren van de belastbare feiten, het registreren en innen ervan en het beheren van administratieve geschillen met betrekking tot de belastingen van de Stad. Het centraliseert het toezicht en de controle op alle ontvangsten en de inning van de schuldvorderingen en belastingen. Het is ook zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van de cashflow en het vermijden van de verjaring van rechten en schulden, en het regelen van alle beslagen en overdrachten.

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder controle van de ontvangsten (M/V/X) voor haar dienst Controle van de ontvangsten.

Functie

U bent verantwoordelijk voor de lopende dossiers met betrekking tot de inning van de schuldvorderingen, volgens de geldende wetgeving en procedures. U bent ook betrokken bij de ondersteuning van het Good Move-plan.

U werkt in een organisationele-eenheid van circa 7 personen, onder toezicht van het adjunct-diensthoofd van de controle van de ontvangsten en het teamhoofd. U werkt nauw samen met de gemeentekas, de departementen van de Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de FOD Financiën en de politie. U hebt contact met de debiteuren.

Takenpakket:

 • U controleert de schuldvorderingen, de oninbare vorderingen en hun bijlagen die door de andere departementen zijn ingevoerd in Finsat voor complexere dossiers (bijv. subsidies, extra betalingen). U stelt pv's op tijdens de hoorzittingen van de belastingplichtigen.
 • U stelt de oninbare vorderingen op die bij de Ontvanger zijn ingediend en de borderellen van schuldvorderingen die bij het College zijn ingediend. U maakt aanmaningen en ingebrekestellingen op.
 • U bereidt de sjablonen voor die naar het departement moeten worden gestuurd in het kader van de schuldvorderingen.
 • U adviseert en helpt de andere departementen over Finsat, onwaarden en de belastingplichtigen in het kader van hun dossiers. U helpt de nieuwe medewerkers van de dienst en de belastingplichtigen die contact met u opnemen om informatie te verkrijgen.
 • Op verzoek van de hiërarchie stelt u tabellen op met de status van de schuldvorderingen van de belastingplichtigen.
 • U archiveert de afgesloten dossiers (elektronisch en fysiek).
 • U verzorgt de invoer in specifieke programma's (pubfin, brufin, enz.).
 • U ontwikkelt uw expertise op het gebied van gemeentelijke boekhouding, Finsat en nieuwe wetgeving.
 • U communiceert de relevante informatie (projectfiches, boordtabellen, balansen, enz.) aan het teamhoofd en het adjunct-diensthoofd van de controle van de ontvangsten, zodat deze op de hoogte is van de vooruitgang die is geboekt wat betreft de verwezenlijking van de doelstellingen.

Profiel

U hebt een bachelordiploma. Een bachelor in boekhouding of algemene economie wordt op prijs gesteld.

Voor een interne sollicitatie moet u voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit of bevordering tot de rang van secretaris.

Als u uw diploma in het buitenland hebt behaald, dan is, behoudens enkele uitzonderingen, een door de Federatie Wallonië-Brussel afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring verplicht (http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique)

 • U werkt graag met cijfers (bijv. beheer van bankrekeningen, rapportering van schuldvorderingen en betalingen, enz.)
 • U hebt uitstekende IT-vaardigheden, met name in Excel, Word en boekhoudsoftware
 • U bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • U gaat nauwgezet en gestructureerd te werk
 • U hebt een perfecte beheersing van het Nederlands en een goed niveau van het Frans (minimaal niveau B1 is wenselijk).

Aanbod

 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur.
 • Brutomaandloon: minimaal 2.822,02 euro per maand (dat hoger kan zijn, afhankelijk van eerdere werkervaring, uw gezinssituatie en het met succes afleggen van het taalexamen) - U kunt een raming maken van uw loon via onze online loonsimululator https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
 • Extralegale voordelen: Maaltijdcheques, 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets), mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor werknemers aan 3% van het brutoloon
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode van 6 maanden)
 • Regelmatige opleidingen
 • De Stad dekt de kosten van medische zorgen voor u en uw gezin in het Universitair Ziekenhuis Brugmann, het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieters, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF).
 • Plaats van tewerkstelling: Brucity - Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons uw kandidatuur ten laatste op 17/10/2023 (curriculum vitae + motivatiebrief + kopie van het vereiste diploma). Onvolledige aanvragen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal worden uitgevoerd op basis van het cv en de motivatiebrief. De kandidaten die aan het profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor geïnformatiseerde selectietesten, een praktijktest en vervolgens een selectiegesprek. In dat gesprek ten overstaan van een selectiecommissie wordt gepeild naar de motivatie van de kandidaten en hun competenties op gedrags- en technisch niveau.


De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en discrimineert niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.
We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie in de administratie.

Online op:ma 18 september 2023
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]