Juridisch dossierbeheerder HORECA (M/V/X)

Werkgever

Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest.

De Afdeling Grondregie van de Stadseigendommen en Economische zaken beheert het onroerend goed van de Stad, waaronder ongeveer 3.800 woningen, maar ook parkeerplaatsen en commerciële ruimtes. Ze gaat langetermijnhuurcontracten, concessies, commerciële huurcontracten en opstalrechten aan, afhankelijk van het specifieke gebruik. Tegelijkertijd werkt de Grondregie voortdurend nieuwe mogelijkheden uit om haar patrimonium uit te breiden door optimaal gebruik te maken van haar eigen grondreserves via reconversie, aankoop of verkaveling. Het departement omvat ook een afdeling Economische Zaken, die als taak heeft de Brusselse winkelwijken aantrekkelijker te maken door de ontwikkeling van diverse en kwaliteitsvolle buurtwinkels en bestemmingswinkels te bevorderen.

Functie

OPDRACHT

Je bent verantwoordelijk voor dossiers en projecten op jouw vakgebied. Je organiseert de voorbereidende adviescomités voor de overlegcommissie die de ontwikkelingen in de commerciële vestigingen volgt. Je stelt horeca- en terrasreglementen op en controleert de naleving ervan. Je bent het aanspreekpunt voor de dossiers en projecten waarvoor je verantwoordelijk bent en stelt verbeteringen voor de dienst voor.

Je werkt in een team van 10 personen, in nauwe samenwerking met de teams Horeca, het departement Stadsontwikkeling, de juridische dienst en de verschillende schepenkabinetten. Je werkt voornamelijk in open space, maar voert ook controles uit in het veld.

TAKEN

 

 • Je geeft formeel juridisch advies voor overleg (sociaaleconomisch advies voor bouwvergunningen).
 • Je stelt horeca- en terrasreglementen en -documenten op. Je werkt bestaande reglementen bij
 • Je assisteert en adviseert de leden van de organisatorische eenheid en andere belanghebbenden over kwesties met betrekking tot de horecasector vanuit juridisch oogpunt
 • Je controleert de dossiers van de commerciële vestigingen
 • Je stelt informatienota's op over nieuwe regelgeving en documenten voor de dienst Horeca, het departement Stadsontwikkeling, de burgers en de belanghebbenden.
 • Je stelt notulen van vergaderingen en workflowrapporten op.
 • Je maakt inventarissen (foto's van vestigingen om deze in kaart te brengen, enz.)
 • Je leidt vergaderingen van de adviescomités ter voorbereiding van de overlegcommissie

Profiel

PROFIEL

VEREIST DIPLOMA

Master

Als je je diploma in het buitenland hebt behaald dan is, behoudens enkele uitzonderingen, een door de Federatie Wallonië-Brussel afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring verplicht (http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique)

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris.

Je hebt kennis van de horecawetgeving

- Je beschikt over goede analytische vaardigheden

- Je denkt oplossingsgericht

- Je werkt gemakkelijk samen met interne en externe partners

- Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands

Aanbod

 • Een job op universitair niveau
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een werkplek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (Brouckèreplein)
 • Brutomaandsalaris: minimaal 3761,34 euro (dat kan hoger zijn, afhankelijk van eerdere werkervaring, je gezinssituatie en het met succes afleggen van het taalexamen) - Je kunt een schatting maken van je salaris via onze online looncalculator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement en tussenkomst voor andere vervoerskosten (openbaar vervoer, fiets), mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerken en regelmatige opleidingen
 • Telasteneming van het remgeld door de Stad voor medische zorgen voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 01/12/2023. Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel, worden telefonisch uitgenodigd voor geautomatiseerde selectieproeven en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties van de kandidaten.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie in de administratie.

Online op:di 31 oktober 2023
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]