Medewerker(ster) (H/F/X) Juridische Zaken contentieux fiscal

Werkgever

Met ongeveer 3.800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest.

Het Departement Begroting en Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het boekhoudkundig en budgettair beheer van de Stad, alsook voor de vaststelling en inning van de gemeentebelastingen. De afdeling is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening en het opstellen van de gemeentebegroting en ziet toe op de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van belastbare feiten (deze ten kohiere brengen), het registreren en innen ervan en het beheren van administratieve geschillen met betrekking tot de gemeentebelastingen, evenals het centraliseren van het toezicht en de controle op alle inkomsten en het innen van schulden en belastingen. Het is ook verantwoordelijk voor het beheer van de kaspositie, het vermijden van de verjaring van rechten en vorderingen en het regelen van alle beslagleggingen en overdrachten.

De Stad Brussel zoek voor een Medewerker(ster) (H/F/X) Juridische Zaken contentieux fiscal voor zijn Dienst Fiscale geschillen.

Functie

U bent verantwoordelijk voor complexe en projecten gelinkt aan dossiers en fiscale geschillen. U zet de verschillende fasen van deze zaken op en volgt ze op, waarbij u bijdraagt aan de uitvoering van de beslissingen van de autoriteiten, in overeenstemming met de geldende wetgeving en procedures.

U werkt in een organisatorische eenheid van ongeveer 10 personen onder toezicht van het diensthoofd. U werkt nauw samen met de diensten Controle, Inkohiering van Belastingen, Inning van belastingen en Kadaster alsook met andere diensten van de Stad (Stadsontwikkeling, Openbare en Groene Ruimte, Juridische Dienst, enz.) en hebt contact met de belastingbetalers.

TAKEN

- Je analyseert de ontvankelijkheid van schuldvorderingen en de argumenten van de belastingplichtige. Je verzamelt de documenten in de dossiers met betrekking tot de verschillende soorten belastingen en volgt ze op.

- Je stelt boetebrieven op tijdens hoorzittingen met belastingplichtigen.

- Je stelt collegebesluiten op, rekening houdend met de verschillende elementen van de zaak.

- Je zorgt ervoor dat de geschillendossiers volledig zijn met alle documenten die nodig zijn voor een eventuele gerechtelijke procedure.

- Je vraagt aanvullende informatie op in verband met betwiste zaken.

- Je helpt belastingbetalers die je om informatie vragen.

- Je werkt samen met het hoofd van Fiscale geschillen om nieuwe toepassingen/tools te ontwikkelen voor een effectieve opvolging van bezwaren.

- Je volgt een vorming inzake de evolutie in de fiscale wetgeving.

- Je communiceert relevante informatie (project sheets, dashboards, rapporten, etc.) aan het Diensthoofd Fiscale geschillen om te rapporteren over de voortgang in het bereiken van doelstellingen.

Profiel

Je hebt een masterdiploma in de rechten. Een bijkomende master in fiscaal recht of fiscaal management is een pluspunt.

Voor een interne sollicitatie moet u voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit of bevordering tot de graad van secretaris (M/V).

Als u uw diploma in het buitenland behaalde, is een gelijkwaardigheidsverklaring van de Federatie Wallonië-Brussel vereist (http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique).

- U hebt meerdere jaren beroepservaring of u bent pas afgestudeerd met belangstelling voor lokale belastingen.

- Je hebt een goede kennis van de fiscale procedures op gemeentelijk niveau.

- U hebt een uitstekende schrijfvaardigheid en houdt van redigeren.

- U kunt uw standpunten en beslissingen op diplomatieke wijze uiteenzetten en verdedigen.

- Je bent in staat om prioriteiten en stappen te bepalen en te organiseren die nodig zijn om doelstellingen binnen de gestelde termijnen te verwezenlijken.

- Je kunt goed omgaan met stress en agressie en bent klantgericht.

- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een goede analytische geest.

- Je weet hoe je standaard IT-tools moet gebruiken.

- Je hebt een goede kennis van het Frans. Kennis van het Nederlands is een pluspunt.

Aanbod

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur
  • Maandelijks brutosalaris: minimum 3761,34 euro per maand voor een Masterdiploma (eventueel verhoogd in functie van de valorisering van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een tweetaligheidspremie indien je het taalexamen succesvol behaalt). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering. pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutosalaris
  • Mogelijkheid om te telewerken (na succesvolle tewerkstellingsperiode van 6 maanden in de functie)
  • Regelmatige bijscholing
  • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
  • Werkplaats: Brucity, Hallenstraat 4, 1000 Brussel.

SELECTIEPROCEDURE

-Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 01/12/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

-Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor selectietesten op de computer, praktische computertests, een redactietest en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:ma 6 november 2023
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]