Architect (M/V/X) voor de Dienst Bouw van de Grondregie

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.
 

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen.

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten rekening te houden met het hergebruik van materialen.

Functie

MISSIE

Je coördineert en volgt de technische projecten en dossiers op met betrekking tot de valorisatie van het patrimonium (grote renovatie van gebouwen en bouwprojecten). Je verzekert de dagelijkse en proactieve opvolging van dossiers en projecten.

Je werkt in een team van 6 personen onder de verantwoordelijkheid van de technisch adjunct-directeur. Je werkt nauw samen met interne afdelingen en externe partners (aannemers, uitvoerders). Je hebt regelmatig contact met het publiek en met (toekomstige) huurders. Je werkt in een open kantoor, maar je zal ook bezoeken ter plaatse afleggen.

TAKEN

 
 • Je voert haalbaarheidsstudies uit rekening houdend met stedenbouwkundige potentie en financiële haalbaarheid.
 • Je stelt bestekken op vanaf het schrijven van de administratieve en technische delen van de bestekken tot het toekennen van contracten en het bijbehorende opvolgen.
 • je leidt de projecten (zoals gedefinieerd in de huisvestingsplannen): tot de definitieve oplevering, bijwerkt u de dossiers (bezoek, offerte/prijsaanvraag, budgetcontrole, acceptatie/weigering van de voorlopige/final oplevering).
 • Je controleert de staat van de verhuurde goederen, controleert de goede uitvoering van de werkzaamheden en de naleving van wet- en regelgevingseisen.
 • Je voert aanbestedingsprocedures uit vanaf het opstellen van de administratieve en technische delen van het bestek tot het toekennen en de technische en administratieve opvolging, waarbij u de voortgang van de dossiers nauwgezet volgt.
 • je tekent plannen in het kader van haalbaarheidsstudies voor projecten, technische ontwerpen (plannen) in Autocad-programma om het potentieel van projecten te valideren.
 • je neemt deel aan en leidt vergaderingen die voortvloeien uit het werk met aannemers en externe partners, maar ook met andere diensten en afdelingen van de Stad Brussel.
 • Je zorgt proactief voor interne communicatie door relevante informatie over te brengen aan de adjunct-technisch directeur en de diensthoofd (kwalitatieve toestand van het patrimonium, planning van werkzaamheden/interventies, contacten met aannemers, voortgang van dossiers/werkzaamheden, eventuele problemen, enz.).

Profiel

PROFIEL

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een Master in architectuur

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van technisch bestuurssecretaris

 • Je werkt graag zelfstandig binnen een multidisciplinair team.
 • Je hebt een goede kennis van de geldende stedenbouwkundige regelgeving en strategische plannen.
 • Je beschikt over een architecturale cultuur.
 • Je werkt zowel goed samen met interne als externe partners.
 • Je hebt een goed organisatievermogen en bent oplossingsgericht.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een uitstekende kennis van de tweede landstaal (Frans of Nederlands).
 • Je bent vertrouwd met courante informaticatools (Excel, Word en Outlook).
 • Je bent in staat om grafische ontwerptools te gebruiken (Adobe suite en DAO tools zoals Autocad en Sketchup)

Aanbod

 • Een job op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • - Een werkplek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (De Brouckère plein)
 • Maandelijks brutosalaris: minimum
  • Een job op universitair niveau
  • Voltijds contract van onbepaalde duur
  • - Een werkplek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (De Brouckère plein)
  • Maandelijks brutosalaris: minimum
   • Een job op universitair niveau
   • Voltijds contract van onbepaalde duur
   • - Een werkplek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (De Brouckère plein)
   • Maandelijks brutosalaris: minimum 3761,34 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
   • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
   • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
   • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

   SOLLICITEREN

   • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 14/12/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
   • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

   De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

   Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

   euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
  • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
  • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

  SOLLICITEREN

  • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/05/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
  • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

  De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

  Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

  euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/05/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:ma 13 november 2023
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]