Directeur/Directrice (M/V/X) voor Parkeerbeheer

Werkgever

Je komt terecht bij de Directie Parkeerbeheer binnen het Departement Openbare en Groene ruimten.

Binnen dit departement is de Directie Parkeerbeheer verantwoordelijk voor het initiëren en opvolgen van de verschillende parkeerplannen en het adviseren van het gemeentebestuur over parkeeraangelegenheden binnen de Stad Brussel. De directie bepaalt ook de verschillende parkeerzones en is verantwoordelijk voor het controleren van de betalende zones, de bewonerszones en de blauwe zones. Ze is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het aanvullend politiereglement voor deze zones en voor de aankoop en installatie van parkeermeters in samenspraak met de politie.

Functie

Missie:

 • Je vertaalt de strategische doelstellingen van de Directie Parkeerbeheer, die u samen met de diensthoofden opstelt, in een operationeel plan dat in overeenstemming is met de politieke vastgestelde doelstellingen.
 • Je coördineert de verschillende organisatorische eenheden die betrokken zijn bij het parkeerbeheer: parkeerbeheer (backoffice), parkeercontrole (frontoffice) en toegangsbeheer - verkeersfilters, waarbij je toeziet op de samenhang met de beslissingen die voor de administratie als geheel worden genomen (79 ETP, werkingsbudget van meer dan €5 miljoen, inkomsten van €24 miljoen).
 • Je vertegenwoordigt het Departement Openbare en Groene Ruimten en bent verantwoordelijk voor de wettigheid en de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek.

Taken:

 • Je vertaalt de politieke strategie voor parkeerbeheer naar een concreet, uitvoerbaar plan. Je zoekt proactief naar een evenwicht tussen het vermijden van klachten en het zo efficiënt mogelijk afhandelen ervan.
 • Je monitort en controleert de implementatie van doelstellingen: je definieert doelstellingen voor elke afdeling, plant projecten met de teams, wijst de nodige middelen toe, controleert de kwaliteit van de geleverde werk en beoordeelt de behaalde resultaten aan de hand van maandelijkse dashboards en regelmatige kwalitatieve reviews.
 • Je analyseert de manier waarop je diensten functioneren om de operaties en procedures aan te passen en het beheer van de afdeling te optimaliseren.
 • Je coördineert en superviseert je diensten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategische gemeentelijke ontwikkelingsplannen van de gemeente, het plannen van taken en middelen binnen deadlines en het bewaken van kwaliteit en kosten. Je evalueert de resultaten.
 • Je bereidt de begroting voor en voert deze uit.
 • Je voert plannings-, operationele, beoordelings- en aanwervingsgesprekken met je teams.
 • Je ontwikkelt een professioneel netwerk in samenwerking met het Brussels Gewest, Parking Brussels, Paradigm met andere lokale overheden. Je doelstelling is het behartigen van de belangen en het beschermen en promoten van het imago van de Stad. Je zorgt voor een goede samenwerking en evalueert de behaalde resultaten.
 • Je stelt onder andere notities op voor het college en de gemeenteraad, evenals Workflowdossiers en verordeningen.
 • Je vertegenwoordigt de Directeur-generaal van het Departement Openbare en Groene Ruimten op zijn verzoek in zaken die betrekking hebben tot het parkeerbeheer.
 • Je communiceert met de hiërarchie om relevante informatie te rapporteren aan het departementshoofd en de betrokken schepenen om te rapporteren over de voortgang van de doelstellingen. Je neemt deel aan het directiecomité van het departement.

Profiel

 1. Houder zijn van een masterdiploma, een diploma van de tweede cyclus van universitaire studies of gelijkgesteld hoger onderwijs.

Of

voldoen aan de specifieke voorwaarden voor interne bevordering ;

 1. Ten minste vijf jaar aantoonbare ervaring in een leidende functie op universitair niveau hebben ;
 2. Ten minste vijf jaar ervaring met het beheer van overheidsopdrachten.

Aanbod

 • Statutair dienstverband nadat aan alle voorwaarden voor benoeming is voldaan;aanvankelijk contractueel dienstverband
  • Voorwaarden : het behalen van de taaltesten van werkenvoor.be
 • Uren: voltijds (flexibele werktijden). Avond- en weekenddiensten
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Geïndexeerd bruto maandloon: € 5.472,05 (minimum)/ € 9.337,28 (maximum) (salarisschaal A7)
 • Een schatting van het loon, rekening houdend met gezinssituatie, eerdere betrekkingen, enz. kan worden verkregen bij de OE Loopbaan van het Departement HR, elke dag tussen 8u30 en 12u30, op 02 279 24 40.
 • Aanvullende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van abonnementen van de MIVB en gedeeltelijke terugbetaling van abonnementen van de NMBS, vrijstelling van remgeld in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Instituut Jules Bordet en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR

samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 29/02/2024.

Online op:ma 29 januari 2024
Locatie: Hallenstraat 4 1000 Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]