Coördinator (M/V/X) voor het project Interreg North-West Europe « Twin4Resilience »

Werkgever

Met ongeveer 4 000 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel één van de grootste werkgevers in het Brussels Gewest. De Stad Brussel heeft de ambitie uit te groeien tot een intelligente en duurzame stad, een stad waarin onder andere door gebruik te maken van informatie- en communicatie-technologie we er voor zorgen de levenskwaliteit van onze burgers te verbeteren.

De Directie Strategie en Digitale Transformatie speelt hierin een sleutelrol als verantwoordelijke voor de ontwikkeling en opvolging van de strategische richting en planning van de Stad en de daarmee samenhangende projecten en het beheer van de digitale transformatieprogramma's teneinde te evolueren naar een datagedreven intelligente stad. De cel Smart City maakt deel uit van deze Directie en staat in voor de coördinatie en implementatie van de Smart City-strategie en projecten.

De Stad Brussel is een van de partnersteden in het "Twin4Resilience" project dat gesubsidieerd wordt door het “Interreg North-West Europe" programma. Dit project heeft tot doel 1) het vergroten van de kennis en vaardigheden van ambtenaren, bedrijven en burgers in het gebruik van Local Digital Twins (LDT's), 2) het inzetten van LDT's op een inclusieve, democratische, betaalbare en duurzame manier in de territoriale besluitvorming van overheden en 3) het verkleinen van de kloof tussen pioniersteden en volgsteden. Er zal een handboek en ‘toolkit’ worden gemaakt om steden te begeleiden bij het ontwikkelen van hun eigen LDT door de juiste vragen te stellen en te weten welke ‘best practices’ ze moeten toepassen.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor het opstarten, coördineren en monitoren van het nieuwe Interreg North-West Europe "Twin4Resilience" project voor de Stad. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor een bredere toepassing van ‘Local Digital Twins’ (LDT) in Europa, als een datagedreven beslissingsondersteunend instrument voor ruimtelijke ordening. Samen met de andere projectpartners help je bij het opstellen van 4 referentiekaders (Technisch ontwerp, ‘Governance’, Ethiek/inclusie/democratisering, Training) en een communicatie- en evaluatieplan. Je coördineert de werkgroep voor de richtlijnen voor ethiek, inclusie en democratisering in het kader van de uitrol van de LDT's.

In samenwerking met je collega's van de Smart City-cel coördineer je de ontwikkeling van de lokale digitale tweeling voor de Stad en de implementatie van de ‘use case(s)’ die voor dit project zijn geselecteerd. Je helpt ook bij het opzetten van een trainingsprogramma om lokale spelers te ‘empoweren’.

Je werkt nauw samen met de Directie Strategie en Digitale Transformatie, de cel Smart City, de verschillende departementen van de Stad Brussel, de vzw i-CITY, de politieke verantwoordelijken en de lokale en Europese partners.

TAKEN

• Je coördineert en monitort de uitvoering van het project binnen de Stad Brussel: coördineren van de verschillende betrokken departementen en de lokale partners, faciliteren van vergaderingen en samenwerking tussen de verschillende publieke/private spelers die bij het project betrokken zijn, creëren van synergieën met bestaande projecten en initiatieven binnen de Stad, controleren of het project in lijn is met de strategische ambities van de Stad, monitoren van de voortgang van het project, opstellen van tussentijdse en eindrapporten.

• Je coördineert de ontwikkeling van de eerste LDT van de Stad en de implementatie van de geselecteerde ‘use case(s)’ in samenwerking met de cel Smart City: definiëren en valideren van de reikwijdte van de LDT en de ‘use case(s)’, samenwerken met de IT-partner van de Stad, de afdelingen van de Stad en externe partners om de LDT te implementeren.

• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van de werkgroep m.b.t. het referentiekader ethiek/inclusie/democratisering: het coördineren van uitwisselingen tussen de consortiumpartners over onderwerpen als privacybescherming, ‘cybersecurity’, rechtvaardigheid, beheersing van de technologie of de impact op het machtsevenwicht, het stimuleren van de uitwisselingen met aanvullend onderzoek (interviews, regelgevende en technologische observatie, enz.), het opstellen van het referentiekader over ethiek/inclusie/democratisering in samenwerking met de partners, het coördineren van de formulering van een monitoring- en evaluatieaanpak met KPI's.

• Je draagt bij aan de lancering van studies (en het opstellen van lastenboeken) betreffende de ontwikkeling van een LDT of andere fasen van het project indien dit nodig blijkt.

• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van het project binnen de Stad Brussel en op Europees niveau.

• Je stelt voortgangsrapporten op (in het Engels) voor de Europese Commissie en de consortiumcoördinator.

• Je beheert de subsidie die aan het project is toegekend en volgt het budget administratief op met behulp van de daarvoor bestemde tools.

• Je ontwikkelt een netwerk met lokale en Europese partners en vertegenwoordigt de Stad Brussel binnen het Interreg Noord-West Europa-netwerk van Europese steden.

• Je draagt bij tot de ontwikkeling van de visie van de Stad op digitale tweeling-projecten en in de gebieden die betrokken zijn bij de geselecteerde ‘use case(s)’ (bv. energie, stadsplanning, enz.) door verslag uit te brengen over toekomstige trends en de beste praktijken die binnen dit project worden uitgewisseld.

Profiel

Je bent in het bezit van een Master-diploma.

Als je een buitenlands diploma hebt, dan zal je in veel gevallen eerst een gelijkwaardigheids-erkenning nodig hebben.

Of je voldoet aan de interne bevorderings- en mobiliteitsvoorwaarden voor een functie in de graad van bestuurssecretaris.

(https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen)

• Je hebt ervaring met projectmanagement. Certificering in projectmanagement (zoals PMP of Prince2) is een pluspunt.

• Ervaring met Europese projecten en/of op het gebied van lokale digitale tweelingen of aanverwante thema's (bv. gegevensbeheer, digitale dataplatforms, artificiële intelligentie, cyberbeveiliging) is een pluspunt.

• Je wordt gedreven door het idee om een impact te hebben in de ontwikkeling van een duurzame en intelligente stad en bent enthousiast over de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden om de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.

• Je bent analytisch en resultaatgericht.

• Je bent nauwgezet en gestructureerd, met oog voor deadlines.

• Je hebt het vermogen om te overleggen, samen te werken en synergieën te creëren met verschillende partners, waaronder technische partners, en je netwerk uit te breiden dankzij je communicatieve vaardigheden.

• Je bent in staat om informatie in eenvoudige bewoordingen uit te leggen, ook technische informatie, en je communicatie aan te passen aan je publiek.

• Je hebt een goed gevoel voor synthese en uitstekende schrijfvaardigheden.

• Je werkt graag in teamverband en bent in staat om je taken zelfstandig uit te voeren.

• je hebt een goede kennis van het Frans en van het Engels.

Je bent flexibel wat betreft je werktijden (de functie vereist enkele korte buitenlandse reizen en uitzonderlijk dat je 's avonds werkt).

• Je beheerst de suite MS 365

Aanbod

  • Een voltijds contract voor een duur van 3 jaar, wat overeenstemt met de duur van de subsidies.
  • Maandelijks brutosalaris: minimum 3836,57 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator (https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/).
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
  • De mogelijkheid om van thuis uit te werken na 6 maanden (home office)
  • Regelmatige bijscholing
  • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
  • Werkplaats: Brucity, 1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 23/02/2024. Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel, worden telefonisch uitgenodigd voor geautomatiseerde selectieproeven, en praktische test en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties van de kandidaten.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.
We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie in de administratie.

Online op:do 22 februari 2024
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]