Penningmeester voor de directie Vastgoedregie (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Vastgoedregie en Economische zaken beheert het vastgoedpatrimonium van de Stad, waaronder ongeveer 3.800 woningen.
Ze sluit erfpachtcontracten, concessies, handelshuurcontracten en oppervlakterechten af, in functie van het specifieke gebruik. Tegelijkertijd ontwikkelt het voortdurend nieuwe vastgoedmogelijkheden om de portefeuille uit te breiden door de ontwikkeling van eigen grondreserves, omvorming, aankoop of verkaveling.
Het departement omvat ook een economische directie, die als missie heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van gediversifieerde buurtwinkels van hoge kwaliteit en winkels met een bestemming aan te moedigen.
Het departement Vastgoedregie heeft zich gevestigd als een belangrijke vastgoedoperator in Brussel, met als belangrijkste ambitie kwaliteitswoningen aan te bieden aan burgers tegen betaalbare en gecontroleerde prijzen.

Functie

Functieomschrijving:

• Coördinatie en controle van de begrotingen (jaarlijkse waarden van €50.000.000 voor exploitatie en €80.000.000 voor investeringen in activa) en jaarrekeningen van de Vastgoedregie.
• Zorgen voor de financiële haalbaarheid van de doelstellingen van de politieke macht, door een optimaal beheer van de schuldvorderingen en de inning van de aan haar gemelde vorderingen.
• Coördinatie van de verschillende diensten: boekhouding, thesaurie, bemiddeling en geschillen (18 medewerkers), waarbij wordt toegezien op de samenhang met de beslissingen die voor de gehele administratie worden genomen.
• Vertegenwoordigen van de Vastgoedregie en toezien op de naleving van de wetgeving, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek.

Taakomschrijving:

• Je bepaalt, bewaakt en evalueert de transversale projecten van het departement en draagt hieraan bij.
• Je ontwikkelt de interne communicatie en samenwerking tussen de multifunctionele diensten van de Administratieve directie en de andere directies van het departement. Je stelt een diagnose op van de werkwijze van de diensten en definieert, past aan en bewaakt procedures.
• Je coördineert de OE's thesaurie, financiën en de juridische dienst je plant en verdeelt de raken, je superviseert de medewerkers, je beheert aan- en afwezigheden.
• Je ontwikkelt de analytische opvolging van boekhouding, het beheer van de thesaurie (leningen, thesaurievoorraden eventueel korte termijnbelegging,).
• Je analyseert, controleert en volgt de financiële aspecten van de vastgoedoperaties op, je vraagt subsidies van het Brussels Gewest aan, analyseert, en voert de betaling van de lonen van het personeel uit.
• Je coördineert, de begroting en de jaarrekening op stelt deze op en controleert ze.
• Je controleert de rekeningen, garandeert de juistheid ervan (afrekening en waarborg …), vraagt goedkeuring van de toezichthoudende overheid aan, controleert het budget en de jaarrekening, controleert uitgevoerde betalingen, geschillenprocedures en de wettelijkheid van uitgaven en ontvangsten.
• Je informeert en ondersteunt huurders, collega’s, directieleden over de juridische en financiële aspecten (boekhouding en thesaurie).
• Je vordert betalingen van huurders, concessies, erfpacht, enz. Je assisteert bij geschillenprocedures, verbetert huurbetalingen en factuurafhandeling.
• Je bereidt de begroting en jaarrekening voor, schrift correspondentie en verslagen ter attentie van het College, van de Raad of van de Toezichthoudende overheid, je superviseert het aanvragen en beheren van subsidies,
overheidsopdrachten (leningen), huurgaranties, enz.
• Je voert de gesprekken nodig voor het beheer van de medewerkers: integratie, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken, ziekteverzuimgesprekken,...). Je coacht de medewerkers indien nodig.
•Je leidt vergaderingen met betrekking tot de ontwikkeling, werking en coördinatie van de verschillende diensten.
• Je communiceert pertinente informatie aan het departementshoofd (vooruitgang van de dossiers, financiële en juridische aspecten, eventuele problemen,...).

Profiel

1) Houder zijn van een masterdiploma, een diploma van de tweede cyclus van universitaire studies of gelijkgesteld hoger onderwijs.
Of
voldoen aan de specifieke voorwaarden voor interne bevordering
2) ten minste tien jaar aantoonbare ervaring in een leidende functie op universitair niveau;
3) ten minste vijf jaar ervaring in financiën, met kasbeheer en begrotingsboekhouding;
4) ten minste vijf jaar ervaring in de openbare sector gerelateerd aan de vastgoedsector.

Aanbod

• Statutair dienstverband nadat aan alle voorwaarden voor benoeming is voldaan; aanvankelijk contractueel dienstverband
o Voorwaarden: het behalen van de taaltesten van https://werkenvoor.be/nl
• Uren: voltijds (flexibele werktijden). Avond- en weekenddiensten
• Plaats van tewerkstelling: Brussel
• Bruto maandloon: 5.472,05 (minimum)/ 9.337,28€ (maximum) (salarisschaal A7)
• Een schatting van het loon, rekening houdend met gezinssituatie, eerdere betrekkingen, enz. kan worden verkregen bij de OE Loopbaan van het Departement HR, elke dag tussen 8u30 en 12u30, op 02 279 24 40.
• Aanvullende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van het MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling van NMBS-abonnementen, vrijstelling van remgeld in het UVC Brugmann, het UMC Sint- Pieter, het Instituut Jules Bordet en het HUDERF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR samengesteld uit:

  • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
  • een c.v.;
  • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 12/03/2024.

Online op:ma 12 februari 2024
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]